Česká pravidla hry

2-6 hráčů
Herní čas: 60 – 120 minut
Věk: 18+

The Whisky Game je zábavná vzdělávací desková hra nejen pro znalce whisky. Každý hráč se stává jednou z legendárních postav whisky světa, cestuje po Skotsku a Irsku, aby objevil místní palírny, a vytváří si vlastní sbírku těch nejlepších lahví uhodnutím otázek. Cesta k vítězství však nezávisí jen na znalostech, ale také na zvolené taktice, vybrané postavě a samozřejmě na štěstí.

Upozornění: Hraní této deskové hry je jistě společenskou událostí, je tedy nasnadě si s přá- teli dát doušek lahodné vody života. The Whisky Game však v žádném přípa- dě není tzv. hrou picí a v žádné její fázi úkoly nenařizují konzumaci whisky. Sláinte!

Obsah pravidel hry

Výběr postavy

Každý hráč si před začátkem hry náhodně vylosuje kartičku postavy - legendární osobnosti z whisk(e)y světa. Každá postava má zvláštní schopnost, která dává hráči určité výhody v průběhu hry.

Pokud hráč během tahu tuto vlastnost zapomene využít, nelze pak využít zpětně.

Popisy jednotlivých kartiček naleznete v sekci Karty postav.

Zvláštní schopnost postavy najdete přímo na kartičce a dovysvětlení zde v pravidlech. Kartička také obsahuje pár informací o samotné whisky legendě. Takže pokud byste náhodou jméno neznali, rychle poznáte.


Pohyb po mapě

Hráči si nejprve hodí kostskou - hráč s nejvyšším hodem začíná, následně se střídají ve směru hodinových ručiček. Startovní pole jsou Edinbugh nebo Dublin (červená pole - hráč si může vybrat, kde začne). Hráč hází kostskou a poté se pohybuje po mapě směrem, který si sám zvolí. Pokud hodí šestku, hází ještě jednou. Je povoleno, aby na jednom poli stálo více hráčů.

Pokud jde hráč na určité místo (palírna, zaniklá palírna, přístav, letiště, hospoda), nemusí na kostce hodit přesný počet bodů odpovídající zbývajícím polím - stačí prostě dojít. Toto pravidlo neplatí pouze pro speciální pole (označená písmenem „S“), na které musí hráč přesně stoupnout. 

Políčka se surovinami (označené ikonou sudu) naopak stačí pouze projít a hráč pokaždé obdrží žeton se surovinou (vylosuje si z balíčku surovin). Ve hře jsou 3 suroviny - ječmen, voda a? Ano! Kvasinky, samozřejmě. Není úplně žádoucí, aby se hráč tak nějak „motal“ kolem polí se surovinami a chodil sem tam s cílem je snadno nasbírat - to úplně nechceme. Pravidla toto více nehlídají, ale no tak, jsme snad gentlemani všichni, ne? Dobře, a také dámy.


Pole na mapě

Lodní přeprava

Pokud plánujete jet lodí, musíte v první řadě dojít do přístavu. V dalším kole se vaše figurka přesouvá na pole na moři bez házení kostkou. V dalším kole to samé... Pokud přijde kolo, ve kterém se figurka přesune do přístavu, okamžitě
hrajete - házíte kostkou a postupujete dál.

Letecká přeprava

Pro cestu letadlem je nutné mít letenku. Tu lze získat v balíčku se speciálními kartami. Pokud letenku má, stačí dojít na letiště, letenku odevzdat (odhodit do spodu balíčku se speciálními kartami), případně ponechat pokud je letenka zpáteční, přesunout se na libovolné letiště ve hře a poté hráč rovnou hraje - hází kostskou. Na mapě najdete 3 letiště - Glasgow, Dublin and Aberdeen.

Pole palírny

Kdykoliv hráč dojde do palírny, vybere si obtížnost otázky, kterou mu přečte protihráč. Pokud odpoví správně, získává láhev s body dle zodpovězené otázky:

 • lehká - „E“ jako „easy“ = láhev za jeden bod
 • střední - „M“ jako „medium“ = láhev za 3 body
 • těžká - „H“ jako „hard“ = láhev za 5 bodů 

Po zodpovězení otázky kolo končí a hráč znovu hraje až další kolo. Pokud hráč neodpoví správně, nezískává láhev a musí zkusit štěstí v jiné palírně. Není dovoleno si brát otázku ve stejné palírně 2x za sebou. Poté, co hráč zkusí štěstí jinde, se může vrátit zpět a v této palírně znovu odpovídat. Karty s použitými otázkami odhazujte bokem. 

POZOR: v každé palírně jsou pouze 3 láhve (za 1 bod, 3-bodová a 5-bodová) - pokud se všechny lahve rozdají, není již v palírně žádná další a proto ostatní hráči do palírny ani nemusí chodit, nic zde nezískají. Každý hráč může mít z jedné palírny pouze jednu láhev!

Získané láhve si hráči skládají před sebe tak, aby je ostatní mohli vidět. Všichni tak budou mít přehled, ve které palírně už nic není a ve které třeba ještě zbývá otázka za bod apod. Pouze láhve ze zaniklých palíren zůstávají ostatním skryty a jejich majitelé je neukazují. Body za tyto lahve mohou nakonec pěkně překvapit!

Pole surovin

Na mapě najdete pole označená ikonou barelu. Na ty hráč nemusí stoupnout přesně, ale stačí je projít. Pokaždé si přitom losuje žeton se surovinou z pytlíku s žetony. Získat lze ječmen, vodu a kvasinky. Za suroviny hráč může získat láhev ze zaniklé palírny (pole Zaniklá palírna) a nebo je směňovat v hospodě (pole Pub).

Pole Zaniklá palírna

Zde může hráč získat speciální láhev z balíčku karet „The Lost Distillery“, pokud zde odevzdá 2x vodu, 2x ječmen a 2x kvasinky. Láhev si z balíčku losuje. Láhev mu dává určitý počet bodů a může mu tak výrazně pomoct k vítězství. Tuto láhev hráč ostatním neukazuje a jen on sám zná hodnotu!

Pole Hospoda/Pub

Hospoda slouží k tomu, aby zde hráči směňovali získané suroviny. Ty lze měnit vždy v poměru 2:1 (například hráč má 3x ječmen, 1x vodu and 4x kvasinky a potřebuje tedy nutně vodu, aby mohl jít získat láhev do Zaniklé palírny, kde potřebuje vše 2x. Proto si může v balíčku se surovinami vzít 1x vodu výměnou za 2 žetony kvasinek). Jó, puby jsou fajn...

Speciální pole

Pole na mapě označená písmenem „S“. Pokud na ně hráč stoupne, bere si kartu z balíčku se speciálními kartami, kterou neukazuje ostatním. Pokud není přímo na kartě uvedeno jinak, může si hráč kartu uschovat a použít jí kdykoliv během hry při svém tahu.


Karty ve hře

Karty osobností

 • Alan Winchester - trojité body za láhev Glenlivet: pokud získáte láhev z palírny Glenlivet, násobte si body třemi.

 • Billy Leighton - dvojité body pro láhev z Midletonu.

 • Billy Walker - odhalí správnou odpověď (pokud hodíte 1 nebo 2): pokaždé, když si nevíte rady s otázkou, hoďte kostkou. Pokud padne 1 nebo 2, vaše postava vám odpověď odhalí.

 • David Stewart - stejně jako Billy Walker.

 • Gordon Motion - dvojité body za láhev z palírny Highland Park.

 • Jim McEwan - vymění otázku (pokud hodíte sudé číslo): pokud neznáte odpověď na položenou otázku, hoďte si kostkou - pokud padne sudá, dostanete novou otázku stejné obtížnosti. Otázku lze vyměnit jen jednou za kolo.

 • John Quinn - bonusový pohyb v Irsku (házej 2x).

 • Nick Savage - přesun do palírny Bladnoch z Macallanu. Po návštěvě Macallanu můžete okamžitě přeskočit do palírny Bladnoch (takový osobní teleport).

 • Rachel Barrie - dvojité body za láhev z palírny GlenDronach.

 • Richard Paterson - vylij whisky: vyber si protihráče a vylij mu jednu lahev. Protihráč si láhve zamíchá a nechá ti jednu náhodně vybrat. Každému protihráči můžeš vylít kdykoliv jednu láhev, ale pouze jednou za hru.

+ EXTENDED CARDS (KARTY Z ROZŠÍŘENÉ VERZE HRY)

 • Friar John Cor - univerzální suroviny. Neřeš, co je voda, kvasinky a ječmen.
 • Jim Swan - bonusový pohyb ve Skotsku (házej 2x).
 • John Campbell - dvojité body za láhev z palírny Laphroaig.
 • John Jameson - bonusový pohyb v Irsku (k hodu kostskou přičti +5).
 • Stephanie Macleod - bonusový pohyb ve Skotsku (házej 2x).

Speciální karty

 • 50/50 cards - klasická nápověda padesát na padesát (lze použít jen jednorázově při odpovídání na otázku - protihráč, který otázku čte, sám vyloučí 2 nesprávné odpovědi a nabídne 2 možnosti).
 • Karty lahví (Bottle cards) (Arran, Ben Nevis 10, Flora&Fauna collection, Powers Pot Still, Teeling Pot Still, BenRiach) - extra body pro hráče.
 • Alwynne Gwilt / Becky Paskin /Dave Broom / Charles MacLean – tyto karty může hráč použít jednorázově při odpovídání na otázku v palírně.
  • Všechno to jsou ikony světa whisky, takže si nemusíte lámat hlavu s odpovědí - použijte kartu a ta vám odpověď odhalí. Po použití přesuňte kartu do spodu balíčku se speciálními kartami.
 • Birthday (Narozeniny) - pokud hráč získá tuto kartu, hned si musí se svými přáteli připít na své narozeniny = vybere si jednu ze svých lahví a ta se vypije
  • láhev vrátí zpět do balíčku karet s láhvemi (pokud hráč nemá žádnou láhev, smí si vybrat kteroukoliv láhev od kteréhokoliv protihráče). Vše nejlepší!
 • Faker (Padělatel) - karta může být použita pouze jednou. Vyber si kteroukoliv láhev jednoho z protihráčů a označ ji jako padělek! Tuto kartu láhve pak vem a vrať jí do balíčku karet s láhvemi.
 • Fèis Ìle - pokud hráč získá tuto kartu, okamžitě se přesouvá na libovolné pole v oblasti Islay. Je přeci festival, to nejde zmeškat!
 • Flight ticket (letenka) - funguje jako letenka - jednosměrná či zpáteční (určeno na kartě). Pro více informací mrkněte do sekce Letecká přeprava.
 • Hangover (kocovina) - pokud hráč získá tuto kartu, vyloží jí před sebe, aby to ostatní viděli. Výsledky hodu kostskou jsou od této chvíle ponižovány vždy o 2 body (takže pokud hodí jedničku nebo dvojku, nehýbe se). To vše platí až do chvíle, kdy hráč hodí šestku. Potom kartu odhazuje do spodu balíčku se speciálními kartami a hraje dál bez omezení.
 • Horse-drawn Carriage (Koňský povoz) - hráč umístí kartu před sebe a ke každému hodu od této chvíle přičítá +2 body. Pokud hráč opustí zěmi (přejíždí ze Skotska do Irska či naopak), kartu odhazuje.
 • Leaking Barrel (Netěsnící sud) - hráč musí okamžitě odhodit 5 surovin. Pokud jich má méně, odhazuje všechny. Pokud má surovin více než 5, protihráč po pravé straně náhodně vybere 5, které odhodí zpět do pytlíku se surovinami.
 • Lost Distillery Enthusiast (Nadšenec do zaniklých palíren) - kartu lze použít jen jednou. Hráč touto kartou může odhalit jednu kartu ze Zaniklé palírny kteréhokoliv protihráče. Ten ji pak musí vyložit před sebe, aby ji všichni viděli.
 • Luck of the Irish (Irské štěstí) - kartu můžete kdykoliv jednorázově použít, abyste se pohnuli o 10 polí vaším směrem. Poté kartu odhazujete zpět do balíku.
 • Prohibition (prohibice) – když hráč získá tuto kartu, dává ji hned před libovolného protihráče. Ten pak během svých následných tahů vždy hází kostkou ve snaze hodit šestku a zrušit prohibici (hází 3x).
  • Pokud se to podaří, kartu odhazuje do spodu balíčku se speciálními kartami a následně hned hází a pokračuje v kole.
  • Pokud se nepodaří hodit během tří hodů šestku, karta zůstává před ním. Ten však hází a pohybuje se po mapě - může se tedy stále pohybovat, sbírat suroviny a speciální karty, ale dokud se nezbaví prohibice, NESMÍ do palírny, zaniklé palírny ani hospody!
 • Robbie MacPherson (Pašerák) - tuto kartu lze použít při návštěvě palírny.
  • Použití karty musí hráč nahlásit ještě před zazněním otázky! Následně odpovídá na otázku a pokud odpovíd správně, může si zvolit láhev stejné hodnoty z kterékoliv palírny na mapě (samozřejmě z palírny, kde láhev ještě je).
  • Popoužití se karta vrací naspod balíčku.
 • Spirit of Speyside - když hráč získá tuto kartu, okamžitě se přesouvá na libovolnou palírnu ve Speyside. Jupííí, festival!
 • Truck – tuto kartu hráč ihned vyloží před sebe. Od této chvíle se všechny jeho hody kostkou násobí 2x. Pokud hráč opustí zěmi (přejíždí ze Skotska do Irska či naopak), kartu odhazuje.

+ EXTENDED CARDS (KARTY Z ROZŠÍŘENÉ VERZE HRY)

 • Aeneas Coffey - tuto kartu lze kdykoliv použít. Po použití si hráč zdvojnásobí svoje žetony se surovinami. Poté kartu zahazuje zpět do spodu balíčku.
 • Angels (Andělé) – hráč může tuto kartu kdykoliv použít. Vybere si kteroukoliv láhev s hodnotou 3 nebo 5 kteréhokoliv oponenta a vymění ji za láhev ze stejné palírny s hodnotou 1 (musí být v palírně stále dostupná, tzn. nezískal jí už jiný protihráč). Kartu andělů poté vrací do balíčku.
 • Broken Cork (zalomený korek) - hráč může kartu použít kdykoliv a pouze jednou. Vybere jednoho protihráče, který si sám zvolí jednu ze svých láhví a tu následně vypije (vrátí do balíčku karet). Speciální kartu pak vrací do balíčku.
 • Bottle cards (Karty lahví) - (Bunnahabhain 25, Craigellachie 31, Glenfarclas 105, Kilchoman 100% Islay, Royal Salute 21) - extra body do hry.
 • Gordon & MacPhail – hráč si může jednu ze svých bodových lahví vyměnit za 3 nebo 5 bodovou ze stejné palírny (láhev musí být stále dostupná).
  • Speciální kartu pak vrací zpět do balíčku.
 • Michael Jackson - viz. Alwynne Gwilt / Becky Paskin /Dave Broom / Charles MacLean info.
 • Nick Offerman - No, láska k Lagavulinu je prostě velká. Vybraný protihráč musí okamžitě do palírny Lagavulin, kde 2 kola nehraje. Během dvou kol bude pouze sedět v křesle a popíjet tam jejich 16letou ikonu. Stejně jako Nick ve slavném videu... To zní dobře, ne? Na zdraví!
 • Shackleton‘s Whisky - výměnou za tuto kartu získá hráč kteroukoliv dostupnou láhev z Highlands. Pozice hráče na mapě se nemění.
 • The Pattison‘s Crash - hráč musí po obdržení této karty ihned vybrat 2 své lahve a odhodit je (vrátí je do balíčku s kartami lahví).
 • Warehouse Collaps - vyber si protihráče, který musí okamžitě odhotit 6 žetonů se surovinami (ty mu je vylosuješ, pokud jich má více).
  • Kartu lze použít jen jednou a poté se vrací do spodu balíčku.
 • Whisky Show - nehraješ 2 kola protože jedeš na Whisky Show do Londýna.

Karty Palírny/Lahve

Když si hráč vybere obtížnost otázky, protihráč po jeho pravé ruce mu otázku nahlas přečte tak, aby hráč na kartu neviděl. Po zodpovězení protihráč všem sdělí, zda odpověděl správně a případně přečte doplňující informace (pokud na kartě jsou).

Pokud byla odpověď správná, obdrží hráč láhev s adekvátní hodnotou z palírny, kde na otázku odpovídal.

Karty Zaniklá palírna

Hodnota karty ze Zaniklé palírny zůstává protihráčům skryta až do konce hry (tedy pokud protihráč nepoužije kartu „lost distillery enthusiast“ - více v sekci speciální karty).


Cíl hry

K vítězství ve hře je nutné získat alespoň jednu láhev z každého ze 6 regionů (Ireland, Lowlands & Campbeltown, Highlands, Islands, Islay, Speyside) a zároveň mít alespoň 25 bodů!

Hra končí když:

Takže, zvol dobře taktiku, vylosuj super osobnost a vydej se na cesty za whisky dobrodružstvím!


TIP: Pokud to věk dovolí, doporučujeme si ke hře nalít nějakou dobrou whisky. Jakou? No přeci tu, která vám chutná...
„The passion. It’s all about passion. People make this and they make that. But if it’s not made with passion, then it’s only a mere shadow of what it could be.“
Jim McEwan